עמית פרקש - latest news (March 20, 2023)

יון תומרקין: "להיות ילד שחקן סולל לך איזו דרך. לקחתי צעד אחורה כי רציתי לבחור את הדברים שאני עושה"
הוא היה אחד השחקנים המבטיחים של העשור הקודם, אבל בשלב מסויים נעלמו עקבותיו. כעת הוא מבהיר למה לקח צעד אחורה, מספר מה עשה ...
www.msn.com | 4 days ago
כדי למנוע כאוס, אהיה אפילו אידיוט לא שימושי
חרף מאות ביקורים בוועדות הכנסת, השבוע בוועדת החוקה הייתי מתוח. לא בגלל העלבונות שספגתי, אלא כי ידעתי מה על הפרק: המשך קיום ...
www.msn.com | 3 days ago
בליץ החקיקה: חוק הנבצרות יעלה הערב לקריאה ראשונה
העלאת החוק, שקובע הסיבות להכרזה על נבצרות רה"מ ומבטל הביקורת השיפוטית עליה, אושרה בהצבעה בוועדה בכנסת לתיקון חוקי יסוד, 9 בעד מול 6 נגד. עוד חוקים שיוכנו היום: חוק יסוד השפיטה, פסקת ההתגברות וחוק המתנ ...
www.msn.com | 7 days ago
Wz |
© 2023 NewsWorld - Top Latest News in the world